Stiftelsesmøte 28 november kl 18.00
Drammen Sjømannsforening

ønsker velkommen til
STIFTELSESFEST
med ledsagere
fredag 28. november 2014 kl 1800
i Maritim Storstue
Det blir servert
Erter, kjøtt og flesk”
Denne gang blir det også utlodning av mange flotte gevinster!
Påmelding skjer til
Rolf Einar Opsahl på tlf 992 34 923 eller
til e-post roe-ops@online.no – innen fredag 14. 11. 2014!
Med vennlig hilsen
Svein Stubberud (sekretær)