Generalforsamling avholdt i Skur 1 28 februar
Generalforsamling 171 ble avholdt i Skur 1 (Maritime Storstuen) den 28. februar.

Formann ønsket velkommen, og erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Han ba forsamlingen om å reise seg for å minnes de 5 medlemmene som hadde kastet anker, med 1 minutts stillhet.

Det var innkommet 3 forslag fra medlemmene, som alle var forandring av lovene.

Regnskapet ble funnet i orden og godtatt. Revisjonsberetningen ble lest opp av revisor.

Det ble så en del forandring av lovene som for det meste var rettelser.

Forsalget om at alle skulle betale medlemskontingent ble godtatt, men generalforsamlingen var enig med styret om at de som hadde fritak for kontingent på grund av passerte 80 år før 1/1 2014 fikk fortsatt være frimedlemmer. De andre innkommende forslag ble avvist av generalforsamlingen.

Lars-Erik Aasheim ble gjenvalgt som formann, det ble valgt inn en ny sekretær til styret som ble Svein Stubberud, med Stig Nesle som varamann.

Under middagen ble hilsningen fra HM Kong Harald V opplest, og Karl Magne Hansen utbrakte HM Kongens skål.

Rolf Einar Opsahl og Helge Sørensen ble takket av formann for sine mange år i styret, og overrakt blomster.

Blomst ble også overrakt til vår kokke Marit Vik.

Svein Stubberud              Stig Nesle
Svein Stubberud sekretær       Stig Nesle varamann sekretær