INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Med dette innkalles, ifølge § 9 i foreningens vedtekter, til foreningens 171. ordinære Generalforsamling:

Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00 i Maritime Storstue, Skur 1, Hans Kiærsgate 1 C

Dagsorden: 1. Opplysning om opptatte og tiltrådte medlemmer.
2. Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år.
3. Eventuelle forslag
4. Reviderte regnskaper over anvendelsen av foreningens og de under dens bestyrelse sorterende pengemidler.
5. Fastsettelse av medlemskontingent.
6. Forslag til budsjett for 2013
7. Eventuelle forslag til endringer i vedtektene.
8. Valg av styre
9. Øvrige valg.

Årsberetningen og nødvendige underlag til de andre punktene vil bli utlevert på Generalforsamlingen.
Etter generalforsamlingen serveres dyrestek m/tilbehør og karamellpudding – Kaffe avec.
Påmelding til middagen skjer til Finn Lund E mail: mtb24@hotmail.no eller tlf. 32801365 og mob.411 73 162 senest 18. februar.

For styret
Georg Ugland
Sekretær/kasserer.