Årets første spisemøte i Drammen Sjømannsforening
Årets første spisemøte i Drammen Sjømannsforening

ble gjennomført i sedvanlig stil fredag den 24. januar kl 1800, 49 påmeldte, som inntok ertersuppe, salt kjøtt og flesk samt dessert, Marit og jentene sto på som vanlig.

Formannen ledet innledningsvis et kort medlemsmøte, hvor 3 nye medlemmer ble innvotert.

Så ble kveldens foredragsholder introdusert, det var Øysten Dahle, som holdt et fengende og meget interessant fordrag med utgangspunkt i Sustainable development, et begrep som han viste hadde gjennomgått en løpende utvilkling til Bærekraftig vekst, en begrepsendring som han litt fleipende avsluttet med å kalle Bare kraftig vekst. 
Foredragsholderen støttet seg på det gamle gode systemet med en Over-head.