Drammens Sjømannsforenings Legat
Bestående av tidligere legater:

Hans Henriksens Stiftelse
Krüper og hustrus legat
Chr. Stibolt's & Drammens Sjømandsforenings Understøttelsesfond
Anton Christensens legat
Edvard Bernhard Aaby og hustru Josepha f. Eliassen, deres legat gitt av sønnen
Kitty og Chr. Lehland-Egeliens legat
Martin Henrik Bruusgaard og børns legat