Kontakt oss
Drammen Sjømannsforening
Postboks 2391 Strømsø
3003 Drammen
E-post: drasjoe@online.no

Kontaktpersoner

Formann
Anne
Anne Eftang Silvera 
E-post: Anne.silvera@wemail.no
mobil: 46810251


Kasserer


Georg Ugland
E-post: ol-geo@online.no
Mobil 456 11 468
   
Sekretær
svein s
Svein Stubberud
e-post:  svein.stubberud@gmail.com 
Mobil 416 06 436
Web-master, tar gjerne imot nyheter
knut
Knut Røed
e-post:  855knut@gmail.com
Mobil 40066694

Innmelding
Innmeldingsskjema (PDF) (Passer for utfylling for hånd)
Innmeldingsskjema (Word) (Passer for utfylling på PC)