Bibliotek
Med unntak av bøkene under A, D, H og J kan alle bøker lånes fra kaffemøte til kaffemøte ved henvendelse til sekretæren. Bøker med restriksjoner kan studeres på kaffemøter.

Full fortegnelse kan lastes ned fra denne linken

Innhold i Biblioteket:
A. Jubileumsbøker ol
B. Reiseskildringer
C. Sjøromaner
D. Sjøfartshistorie, Krigshistorie ol
E. Spenningsromaner
F. Kriminalromaner
G. Andre romaner
H. Lærebøker og oppslagsverk
I. Biografier
J. Lokalhistorie
K. Diverse

Forklaringer:
Skapene er benevnt fra A til I og hyllene 1 – 5 ovenfra og nedover.
Underskapene er benevnt U, f.eks. er underskapet i skap B er benevnt B U. Underskapene under hyller uten låsbare dører nummeres fra 1 osv.
Underskapet mellom skap B og C, benevnes således U1 og hyllene i skapet 1-2. Nederste hylle i dette skapet blir U1.2.
Åpne hyller benevnes Å1 osv. Nederste hylle i hylle Å1, blir dermed Å1.4