Møljeaften den 21. desember 2012

Møljeaftenen den 21.desember 2012 gikk av stabelen i sedvanlig ordning med 42 deltakere. Formannen var på sydenreise, så det var nestformannen som ønsket velkommen. Han hadde denne gangen også oppgaven med å takke for maten. Vår prest, Dag Roum leste juleevangeliet i to versjoner, først en i Facebook-stil så fra den gamle familiebibelen til hans familie, en gedigen bibel som han har fortalt oss om og vist oss før. Etter måltidet var det kaffe avec og sosialt samvær i biblioteket.Tilbake