Stiftelsesfest den 23. november 2012

Det møtte frem 78 medlemmer. ledsagere og gjester til denne tilstelningen. Menyen var erter, salt kjøtt og flesk med karamellpudding til dessert. Stemningen rundt bordet var god. Toastmaster Peter Holst ledet taffelet med stø hånd. Kjell Buene holdt en spirituell damenes tale, formannen holdt en kort hovedtale og Rolf Einar Opsahl takket for maten.

Under taffelet ble det fortalt en del historier, hvorav én siteres. Under taffelet ble det uttdelt 2 hedersmerker. Etter taffelet ble Per Edvardsen utnevnt til kommandør av Det Gyldne ratt. Og så var det dans.Tilbake