Første generalforsamling i Storstua 24. februar 2012
Den 24. februar 2012 ble det avholdt generalforsamling med 46 fremmøtte. Dette var første gangen generalforsamlingen ble gjennomført i Storstua.



Tilbake