Legatmøte og møljeaften i desember 2011
Legatmøtet ble gjennomført i vanlige former den 9. des 2011 og ble avsluttet med en tradisjonell middag i Storstua. Den 16. des 2011 var vel 30 medlemmer og gjester samlet til møljeaften og påfølgende sosialt samvær. det gikk med store mengder av Marits mølje. Vår prest, Dag Arne Roum, hadde med seg et klenodium, en familiebibel som var trykket i 1905. Den var innkjøpt i USA av hans bestefar, bibelen var rikt illustrert, den gjenga blant annet et gammelt kartverk over Israel og de trakter. Som skille mellom det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet var det innsatt sider for innføring av familiehistorie. WEB-master fikk lov til å ta bilde av siden som bekreftet ekteskapsinngåelsen til besteforeldrene i 1908 og bildet gjengis her.

Så ble Juleevangeliet lest fra den gamle bibel, i datidens fargerike språk. Hele bibelen var trykket med gotisk skrift, men vår prest kom greit fra det, han snublet ikke i de snirklete bokstaver..Tilbake