Stiftelsesfest den 25. november 2011
Den 25/11-11 ble det arrangert Stiftelsesfest med ledsagere, for første gang i våre nye møtelokaler i Den Maritime Storstua. In alles møtte vi 84 til taffelet. . På grunn av at det hadde vært tilstelning i lokalene dagen i forveien, måtte sjauegjengen møte kl 1000 den 25/11, for å sette opp bord, legge på duker med mere. Middagen ble gjennomført på tradisjonelt vis og med kjent rituale. Denne gangen var det bare en tale, og det var pålagt WEB-master å holde den. En av gjestene sang en vise som hyppig benyttes i Stavanger Sjømannsforening. Visa var på Siddisdialekt, men de fleste oppfattet nok budskapet. Gjesten hadde en bra stemme og WEB-master beklager at vi ikke kan gjengi den her. Mot slutten av taffelet ble det rene vitsestafetten rundt bordet, noen av de gjengis under En ramsalt latter. Ingjerd Coucheron-Aamot leste et nydelig dikt. Fru Hilde Thomesen holdt så takk for maten talen, før salen ble ryddet for dans. Og så var det sosialt samvær til ut i de små timer.

Takk for skiftet.Tilbake