Middag i Storstua den 28. oktober 2011
Jostein Moen innledet med et foredrag om barken Peking, ført av capt Irving Johnsen, som seilte gjentatte ganger rundt Cape Horn. Foredragsholderen viste også en DVD-fil på ca 35 minnutter. Filmen ga mange spektakulære inntrykk.

Odd Nålby og Kjell Andresen viste også frem et artig bilde av Il Duce, høyt til hest. Bildet var signert av en rekke norske skipsoffiserer til minne om den første allierte landstigningen i Italia, der også norske fartøyer deltok.

Under middagen deltok det 64 medlemmer og gjester.Tilbake