Generalforsamling 177 ble avholdt i Skur 1 den 28. februar 2020.
Det var ingen innkommende forslag fra medlemmene.
Regnskapet ble funnet i orden og godtatt. Revisjonsberetningen ble lest opp av revisor.
Hele styret ble gjenvalgt.
Under middagen ble hilsningen fra HM Kong Harald V opplest, og Karl Magne Hansen utbrakte HM Kongens skål.
Etter generalforsamlingen ble det servert gravlaks, dyrestek m/tilbehør og karamellpudding.
Bilder her.