Invitasjon til spisemøte fredag 27. september 2019 kl. 1800
Før maten serveres, skal vårt medlem
Kjell Buene vise hvorledes jordomseilingene til Magellan og Darwin forandret verdenshistorien for all fremtid.
For dere som ikke kjenner Kjell, kan vi fortelle at han var forfatteren av boka vår om Sjøfartsbyen Drammen,
(som alle nye medlemmer får som velkomstgave….og har ikke du fått den, kontakt undertegnede)
 
Påmelding skjer som vanlig til Thorstein Auvi:
e-post consula@online.no, eller tlf/sms 971 48 950
innen torsdag 12. september 2019.