Innvitasjon til Buffet 31. mai 2019
Denne fredagen har toastmaster fri, dvs vi har ingen ”kjøreplan» for møtet. Ser like-vel ikke bort fra at vi både klarer noen skålsanger og tåler å høre noen historier!
Viktig å fortelle at på dette møtet er det ”antrekk etter været”.
 
Påmelding skjer som vanlig til Thorstein Auvi
e-post «consula@online.no», eventuelt sms 971 48 950
innen mandag 20. mai 2019.  Pris kr 500.- pr pers. Drikke til mat inkludert!