Flytting fra Kobbervik gård bl a den 19.mai 2011
Den 19. mai 2011 var en av mange dager da våre medlemmer tro til og var med på flyttesjau til nye lokaliteter. Arbeidet gikk med liv og lyst.Tilbake