Innkalling til generalforsamling fredag 22. februar 2019 kl. 18:00 i Maritim Storstue

Årsberetningen og nødvendige underlag til de andre punktene vil bli sendt ut på epost, lagt ut på hjemmesiden og vil være tilgjengelige i et mindre antall på generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen serveres gravlaks, dyrestek m/tilbehør og karamellpudding – Kaffe.

Påmelding til middagen gjøres til
 Svein Stubberud, på epost svein.stubberud@gmail.com eller på telefon
                   41 60 64 36
 innen onsdag 13. februar 2019 

Vennlig hilsen
DRAMMEN SJØMANNSFORENING
For styret

Svein Stubberud
Sekretær