Invitasjon til spisemøte fredag 28. september 2018 kl. 1800
Kveldens foredragsholder er prost Kjell Ivar Berger i Drammen som vil fortelle om
 
“Hvalfangst i Norge”

Påmelding skjer som vanlig til Thorstein Auvi:
e-post consula@online.no, eller tlf/sms 971 48 950
innen mandag 17. september 2018.