Invitasjon til Foredrag om selskapet Nynäs
Det vil bli en enkel bevertning, og det vil denne kvelden ikke bli et vanlig kaffemøte i biblioteket for DSF’s medlemmer.

Påmelding til:
Thorstein Auvi, e-post consula@online.no eller sms til tlf 971 48 950
innen torsdag 10. mai 2018.