Invitasjon til spisemøte fredag 23.mars 2018.
Kveldens foredragsholder er vårt medlem

 Tedd Frode Urnes

som vil fortelle historien

«1916:OM TORPEDERINGEN AV DS BRINK. RAPPORT OM DEN TYSKE TORPEDERINGEN AV DS BRINK UTFØRT AV DEN TYSKE UNDERVANNSBÅTEN E 48»
en dramatisk og spennende historie som også handler om en overraskende redningsaksjon!

Påmelding skjer som vanlig til Thorstein Auvi:
e-post consula@online.no, eller tlf/sms 971 48 950
innen mandag 12. mars 2018.