Om generalforsamlingen den 23. februar 2018.
Det var ingen innkommende forslag fra medlemmene.
Regnskapet ble funnet i orden og godtatt. Revisjonsberetningen ble lest opp av revisor.
Stig Nesle ble gjenvalgt som formann, vara for sekretær ble valgt Dag Teigland. Resten av styret tok gjenvalg.
Under middagen ble hilsningen fra HM Kong Harald V opplest av Moritz Askildt, som også utbrakte HM Kongens skål.
Bente Røed holdt tale for fedrelandet, og Erik Bache Steen holdt tale for den farende sjømann.
Det ble servert gravlaks til forrett, dyrestek til hovedrett, og til dessert, Marits berømte karamellpudding.
Tildeling av "Det Gyldne Ratt": Trond Evju og Ragnar Andersen.

Bilder her.