Invitasjon til spisemøte fredag 26. januar 2018.
som sammen to kolleger, Terje J. Eriksen og Roald Evensen, har skrevet boka «Velferden» - en hyllest til den innsats som «Statens Velferdskontor for Handelsflåten" gjorde for sjøfolk gjennom 70 år!
Boka som han vil fortelle fra, kan også kjøpes på Spisemøtet, og er en historisk miks av sjøfolks egne fortellinger og en oversikt over det mangfoldet Velferden representerte.

Påmelding skjer som vanlig til Thorstein Auvi:
e-post consula@online.no, eller tlf/sms 971 48 950
innen mandag 15. januar 2018.