invitasjon til møljeaften fredag 15 desember 2017 kl1800
Har med en liten overraskelse til slutt: i år som i 2015 får vi også høre sang av :

Henriette Rojahn, som har med seg en pianist.

Påmelding til møljeaftenen skjer som vanlig til

Thorstein Auvi på tlf 971 48 950 eller

til e-post consula@online.no innen søndag 10. desember 2017!

                            Vel møtt!