http://drammen-sjomannsforening.no/images/stories/com_form2content/p1/f105/10.jpgForedrag om bilfrakt til Drammen havn
07-04-2017 14:40:17
Ass. havnedirektør Ivar Vannebo åpnet kvelden med å fortelle om historikken og fremtidsplanene til Drammen havn.
Kveldens foredragsholder var Einar Bassøe fra Høegh Autoliners.
Han gav oss et innblikk i en historisk og moderne bilfrakt og utviklingen av bilskipene.
Det var lærerikt for de som var tilstede, å få et innblikk i hvordan et bilskip blir lastet.
Det var ikke bare biler som ble fraktet, men også annet gods som vindmøller og store maskiner.