Om STIFTELSESFESTEN med ledsagere fredag 25. november 2016 i Maritim Storstue

Dansen ble besørget også denne gangen av Christian 4.ett med

Christian Mastrup, leder på trombone og vokal
Andreas Mastrup, kontrabass
Arild Berger, flygel/keyboard
Svein Dyve Pedersen, slagverk

Som vanlig var det også utlodning av mange flotte gevinster!

Bilder fra begivenheten.