Foredraget om kjøleskipene fra Drammen Slip & Verksted i Maritim Storstue 13. oktober 2016
Kveldens program var:

1.     Velkommen og kort presentasjon av Drammen Sjømannsforening v/Stig Nesle
2.     Kort presentasjon av Marinteknisk Selskap v/Haakon Shetelig
3.     Foredrag om Kjøleskipene av Drammens-klassen fra Drammen Slip & Verksted ved Peter Y. Berg

Foredraget omfattet hele historien til Drammen Slip & Verksted (DSV) fra 1925 da Yngvar P. Berg, far til Peter Y. startet opp i Svelvik før de fikk kjøpt en del av eiendommen etter Tangen Verft hvor de etablerte seg i 1931.
Verftet ble gradvis utvidet og klarte seg gjennom vanskelige tider med andre oppgaver enn skipsbygging og skipsreparasjon, blant annet pele-arbeider som det var stort behov for med de dårlige grunnforholdene på Bragernes.
På 1960-tallet ble det etterspørsel etter raske skip med kjøling for transport av frukt fra sydlige voksesteder til markedene i nord.

DSV var tidlig ute med gode konsepter og etablerte seg solid i markedet slik at de til sammen i perioden fra 1967 til 1981 selv bygget 27 skip og i tillegg leverte tegninger til 13 skip for bygging på lisens ved andre verft, hvorav 8 ble bygget i England og resten i Norge.
9 kjøleskip av en større type ble også bygget,

Men alt har sin tid og DSV er nå omorganisert og videreført i Drammen Yard som opererer verftsanlegg i Drammen og Fredrikstad i stand til å tørrdokke fartøyer av alle størrelser nær 300 meter lange og 40 meter brede. I tillegg tilbyr de offshore karuseller til leie for offshore legging, produksjon, lagring, transport og håndtering av umbilical, flexipipe, strømkabel og fiberoptikk, 3000 tonn og 1800 tonn karuseller.

Vi takker Peter Y. Berg hjerteligst for et interessant og omfattende foredrag, gitt oss av en kunnskapsrik, vital og humoristisk 88 åring!