Nyheter
A. Jubileumsbøker og liknende - Kristiania og skipsfarten (Swanstrøm, Lars)

D. Sjøfartshistorie, Krigshistorie ol - De norske Uddevallaskipene (Bakka, Dag) / Vikingenes vide verden (Hall, Richard)

E. Spenningsromaner - Fri flukt (Terman, Douglas)

G. Andre romaner - Humlehjertene (Bauer, Ola )

H. Lærebøker og oppslagsverk - Skip og shipping (NRK)

K. Diverse - Det ble for mye til slutt (Eng, Arnold)