Opplæringsdagene for innlegging av data i KRIGSSEILERREGISTERET i Skur 1 tirsdag 6. og onsdag 7. september 2016
PRAKTISK GJENNOMFØRING AV KURSET
Kursholderne hadde med seg minnepenner med filer fra scan av mappene for den enkelte krigsseiler slik de ligger i arkivbokser i Riksarkivet.
Kursdeltagerne måtte ha med seg sin laptop og helst en ekstra skjerm for å kunne ha god oversikt over flere dokumenter/skjermbilder samtidig. Alle måtte ha en gmail-adresse. Deltagere som manglet det, fikk opprettet hver sin nye gmail-adresse underveis i kurset.
På onsdagen etter at opplegget for bruken av KRIGSSEILERREGISTERET var gjennomgått teoretisk og deretter vist i praksis, fikk kursdeltagerne tildelt hver sin minnepenn med ca. 80 krigsseilere på hver. Disse 80 krigsseilerne var hentet ut fra Riksarkivet på helt tilfeldig basis. Vi fikk altså ikke mappene for våre egne krigs­seilere fra Drammensdistriktet.
Kursdeltagerne ble delt i 4 grupper som fikk hver sin av kursholderne som praktisk veileder. En del systematikk og gode råd ble gjennomgått og vist for innlegging først av data om krigsseilere, til stor nytte for deltagerne. Etter hvert begynte hver av kursdeltagerne å legge inn data fra sin minnepenn hver for seg med overoppsyn fra kursholderne.
Kursholderne regner med at de må komme tilbake til oss for å ta en finpuss når deltagerne har fått prøvd seg litt på egenhånd. 
 
Deltakere fra DSF:

Stig Nesle, Aud Sissel Solum Knut Røed og Svein Lumkjær Andersen.
Kjell Buene, var med første dagen for å få et inntrykk av KRISSEILEREGITERET. Hans videre rolle blir å bidra til å få etablert data for Drammensområdet i den parallelle databasen SJØHISTORIE. Innholdet i Kjells bok Sjøfartsbyen Drammen vil være kilden for disse dataene.

Thorstein Auvi sto for catering med deilige baguetter, kaffe, te og mineralvann.