Dugnadshjelp til etablering av våre data i databasene/hjemmesidene Krigsseilerregisteret og Sjøhistorie
Dere som er interessert bes ta kontakt med

          Knut Røed, leder av arbeidsgruppen, varamedlem i DSF Styret og vår fotograf 
          Telefon  40066694
          Epost       knutroed@broadpark.no

Øvrige medlemmer av arbeidsgruppen så langt er
        Kjell Buene
        Ragnar Andersen

Se nærmere detaljer i DSF - referat fra besøk fra Lillesand SF 2016-01-29.pdf