Fra spisemøtet fredag 29. januar 2016 kl. 1800 i Maritim Storstue
Lillesand Sjømannsforening (LSF) har sammen med Stiftelsen Arkivet (SA) i Kristiansand etablert en database, som er åpent tilgjengelig på Internett med navn https://www.krigsseilerregisteret.no/no med seksjonene

·       Sjøfolk
·       Skip
·       Temasider
·       Skole

Drammen Sjømannsforening er medeier i denne hjemmesiden/databasen liksom alle andre sjømannsforeninger i Norge etter en gave fra LSF tidlig på 2000-tallet.
Datainnholdet i databasen er etablert etter sterk og grunnleggende innsats fra LSF og SA, og stort arbeid fra sjømannsforeningene på Sørlandet.

LSF ønsket med dette møtet å bevisstgjøre og motivere DSF til også å gjøre en innsats for å komplettere denne databasen med opplysninger om krigsseilere og skip fra vårt distrikt.
Lite data er samlet og registrert fra vårt distrikt, så her har DSF en jobb å gjøre!


De presenterte videre også hjemmesiden/databasen Sjøhistorie, se https://www.sjohistorie.no hvor det er registrert

·       13 180 sjøfolk
·       16 761 skip
·       Alle norske 
  • §  Sjømannsforeninger
  • §  Sjømannsskoler
  • §  Rederier
·       Hjemmehavner

Så langt er det registrert 863 havner, derav
a)       Drammen f. utland
b)       Drammen, Norge

Under begge disse havnene mangler data under GENERELL INFORMASJON og under RELATERT INNHOLD så her har DSF også en stor jobb å gjøre.


På menyen etter foredraget sto erter, kjøtt og flesk med utmerket saltet og tilberedt kjøtt og flesk.