Fra Møljeaften fredag 18. desember 2015 kl. 1800 i Maritim Storstue
Underveis i måltidet var det underholdning med sang av Henriette Rojahn ledsaget av Arild Berger fra Royal Garden Jazzband på flygelet.  Det ble en nydelig opplevelse med kjente og kjære stykker hvorav også julesanger.
De ledet oss til slutt gjennom allsang av den tradisjonelle Deilig er jorden.

Og etter måltidet, som alltid, hyggelig sosialt samvær.