Fra Stiftelsesfest fredag 27. november 2015 kl. 1800 i Maritim Storstue
Underveis i måltidet var det underholdning. Det var annonsert med musikk ved Kyrre Iversen og Wilfred Liljeroos. Kyrre på trekkspill og Wilfred med sang underholdt med viser av Evert Taube under middagen til stor applaus.
Men så de gikk hjem etter middagen og mange av de danseglade deltagerne ble svært skuffet over at de to ikke også spilte opp til dans.