Styre og verv
         

Styremedlem
Bent-Erik Svendsen

Kasserer
Georg Ugland
stig
Formann
 Stig Nesle
trond
Viseformann
Trond Evju
Svein Stubberud sekretr small
Sekretær
Svein Stubberud
         

Varamann
Erik Steen
thorstein
Varamann
Thorstein Auvi


knut
Varamann
Knut Røed
 Dag TeiglandVaramann
Dag Teigland
         
Ordenskapittelet:
 Oppgavene ivaretas av Styret.

Revisorer:
Hanne Marie Bratland
Carl Magne Hansen

Valgkomité:
Formann
Per Hagen
Ragnar Andersen 
Fanevakter:
Alle medlemmene er aktuelle fanevakter. Avtales med Styret ved behov.Æresmedlemmer