Styre og verv
         
bent martin nyStyremedlem
Bent Martin
Jahre

Kasserer
Georg Ugland
stig
Formann
 Stig Nesle
bentViseformann
Bent-Erik Svendsen
Svein Stubberud sekretr small
Sekretær
Svein Stubberud
         

Varamann
Erik Steen
Thorstein nyVaramann
Thorstein Auvi


knut
Varamann
Knut Røed
 Dag TeiglandVaramann
Dag Teigland
         
Ordenskapittelet:
 Oppgavene ivaretas av Styret.

Revisorer:
Hanne Marie Bratland
Carl Magne Hansen

Valgkomité:
Formann
Per Hagen
Ragnar Andersen 
Bente Røed
Fanevakter:
Alle medlemmene er aktuelle fanevakter. Avtales med Styret ved behov.Æresmedlemmer